Choď na obsah Choď na menu
 


atlantída

12. 11. 2009

Platón: "Kedysi pradávno sme boli jedno.
A tá mučivá túžba vrátiť sa k jednote
sa nazýva láska."

 

 

 

ATLANTÍDA Atlantída. Jej vznik a zánik je tradovaný mnohými legendami, ktoré sa v niektorých názoroch schádzajú i rozchádzajú. Bola Atlantída skutočnosťou? Čím bola výnimočná a nakoniec, prečo musela zaniknúť? Platón nie je jediný, kto spomína túto mystickú ríšu vo svojich textoch. Existujú tzv. sumerské spisy pochádzajúce z obdobia 7000 rokov pnl. . V nich sa dozvedáme o záhadných mimozemských bytostiach nazývaných annunaki, ktoré prišli na našu Zem za jediným účelom- vyťažiť najvodivejší kov vesmíru- zlato, aby zachránili svoju planétu a život na nej pred zánikom. V sumerských textoch sa píše, že týchto bytostí bolo 12 a zároveň nás neskoršie spisy odkazujú na to, že poznanie Sumerov pochádza od 12 bohov. Vynára sa nám ďalšia otázka, z ktorej planéty sem prišli? Teda existuje vo vesmíre mimozemský život? Súčasná veda objavuje bane na zlato staré 100 000 rokov. Už len samotný vek baní je zvláštny, pretože v tomto období ešte na Zemi nejestvoval homo sapiens sapiens. A zájdime ďalej- kde sa nachádza 150 000 ton vyťaženého zlata z týchto baní? Na Zemi ho niet resp. ešte nebolo objavené. Ďalšie bane, tentokrát slúžiace na ťažbu medi a železa, sa našli na západe Zimbabwe a ich vek sa odhaduje na 50 000 rokov. Avšak výrobky z týchto materiálov sa z tohto obdobia nenašli. Je samozrejmé, že ľudia si vtedy vyrábali pomocné a pracovné nástroje z kameňa, ktorý je odolnejší. Ale na čo im potom bola ťažba? Odpoveď je jasná- na výrobu zbraní, ktoré sa však dodnes nikde nenašli. To, že sa na našej Zemi ťažilo už v prvých dobách svedčí aj ďalší objav vedcov. Je ním takmer kilometer hlboký vrt na Antarktíde. Jeho zvláštnosťou je, že je dokonalý- perfektne hladký a bol vytvorený za hodinu, čo je pre dnešnú vedu nepochopiteľné, keďže i našej najmodernejšej technológii by takýto vrt zabral niekoľko týždňov, či mesiacov. Ako je to možné? Musela tu byť nevyhnutne nejaká civilizácia s veľmi vyspelou technológiou a obrovským poznaním. Ďalšia kniha, ktorá nám ukazuje cestu k Atlantíde je starozákonná Genezis, ktorá píše o udalosti odohrávajúcej sa pred 4 miliardami rokov. Spomína príchod planéty Nibimu do našej slnečnej sústavy. Planéta Nibimu sa dostala až k planéte Tiamat, ktorá po zrážke s mesiacom explodovala. Tak vznikla Zem, Mesiac a pásmo asteroidov v okolí planéty Jupiter. Tento mýtus je potvrdený aj vedeckými dôkazmi. Vedci skúmali zloženie Zeme, Mesiaca a asteroidov a nachádzajú tu rovnaké mineralické zloženie, čo by v praxi mohlo znamenať, že naša Zem vznikla z planéty Tiamat, ktorá explodovala. Tiamat bola tri-štyrikrát väčšia než naša terajšia Zem. Sumeri ďalej píšu, že planéta Nibimu je 12 planétou sústavy a nachádza sa za Plutom. Týmto sa zaoberajú aj dnešný astronómovia, ktorí si všímajú najmä Neptún a jeho odchýlky v dráhe, ktoré musia mať nejakú príčinu a teda musí tam byť nejaká ďalšia planéta, ktorá má silný elektromagnetizmus a pôsobí na Neptún. Genezis nám tiež opisuje annunaki, ktorí osídlili Zem medzi Európou a Amerikou- dnešný Atlantik- asi pred 50 000 pnl. . predstavuje nám civilizáciu aj s náboženstvom- v spisoch sa nachádza aj boh Anubis, ktorý požaduje viac ľudských pracovníkov. Tento záznam sa nám opäť schádza so sumerskými textami, ktoré píšu o zániku Atlantídy. Okrem týchto písomných dokumentov sa nám z dávnych čias zachovali nástenné a jaskynné maľby Inkov a Mayov. Tie dokumentujú, že Indiáni v Amerike boli otrokmi a zbytok sveta bol v postavení obchodníkov a spolupracovníkov Atlantídy. Ale 23 000 pnl. nastala zmena- Atlantída chce zotročiť i ten zbytok ľudstva, s ktorým doteraz spolupracovala a chce zvýšiť dane. Uvedomuje si svoju silu a bojové technológie. Ak pátrame po histórií pušného prachu, prichádzame do Číny, kde sa našiel už v 8. storočí. Avšak západná Čína poznala pušný prach už 200 rokov pnl. a v starovekom Grécku sa našla raketa s pušným prachom z roku 400 pnl. . Samotní Gréci vo svojich spisoch opisujú výrobu pušného prachu podľa receptu starej atlantskej civilizácie. To teda znamená, že samotná Atlantída už poznala technológiu pušného prachu. A nielen to. Gréci opisujú veľké letiace stroje na oblohe, ktoré v súčasnosti spĺňajú všetky aerodynamické vlastnosti. Ak mali Atlanťania lietadlá, mali aj automatické bojové pušky a boli dostatočne vyzbrojení a pripravení na potláčanie akejkoľvek vzbury. Mohli si dovoliť zvyšovať poplatky, bohatnúť a zotročovať ľudstvo. Ako je potom možné že Atlantída zanikla? Keď ľudia žijúci v Stredozemí zistia, aké plány má s nimi najmocnejšia ríša vtedajšieho sveta, odmieta sa podrobiť a pripravuje sa na boj. Atlantída teda vysiela svoje mocné a silnými zbraňami vybavené vojsko do Stredozemia, pričom najprv zaútočí a porazí Egypt. Hneď na to atakuje Grécko. Atlantída nepočítala s hromadnou vzburou, nečakala, že sa proti nej postavia všetky národy. Ľudia zvolili zaujímavú stratégiu- bojuje sa v lesoch, kde moderné zbrane Atlanťanov nie sú účinné a tak sa atlantské vojsko dostáva do obkľúčenia, odovzdáva ľuďom zbrane a spolu s ľuďmi nasadajú na atlantské lode a vydávajú sa k Atlantíde. Atlantskí velitelia so zbraňami pri hlavách dávajú domácim pokyn, že sa vracajú z úspešnej vojny a obranné jednotky, ktoré boli nonstop pripravené na ochranu Atlantídy, otvárajú brány prístavu bez nejakých obáv. Až v prístave zistia, že na lodi sú ľudia a atlantskí zajatci. Začína sa veľká bitka medzi Atlantídou a ľuďmi. Obrannú silu veľkej ríše využili ľudia proti samotnej Atlantíde a atlantské delá strieľajú do vnútra krajiny. Inkovia túto bitku opisujú ako mnohohodinový krik a explóziu- deň a noc oheň nad vodou. Ľudia zrejme delami zasiahli kryštál, ktorý explodoval. Starí Indiáni opisujú, že Atlantída sa pred explóziou chvela, život na nej bol v chaose a panike až nakoniec došlo k megaexplózii, ktorá nezničila len Atlantídu, ale ľudí, ktorí bojovali na Atlantíde. Tragický koniec Atlantídy podľa starých spisov znamenal i koniec vyspelej civilizácie na našej Zemi. Zbytky Atlanťanov žijúcich v Amerike sa po páde Atlantídy podľa legendy presťahovali cez Čínu na územie dnešného Iraku a vytvorili Sumerskú ríšu. I toto môže byť vysvetlením prečo boli Sumeri v technológii tak vyspelí. Samotná OSN nariadila skúmať Atlantídu ako ríšu, ktorá reálne existovala. Nedávno bola totiž satelitom odhalená 1600 km dlhá kamenná cesta, ktorá sa nachádza 9 kilometrov pod oceánom a vedie z oblasti Bermudského trojuholníka smerom k americkému kontinentu. V okolí cesty sú pováľané stĺpy a ruiny rôznych stavieb. I toto je hmatateľným dôkazom, že Atlantída jestvovala.

ALEBO...

Opísať zánik legendárnej ríše Atlantídy je po tisícročiach veľmi ťažká úloha. Legiend je veľa a faktov stále málo. Aj preto sa nedá spoľahnúť na jednu ucelenú verziu, ktorá sa snaží priblížiť koniec tak vyspelej civilizácie. Tajomní Atlanťania lákajú mnohých zvedavcov k pátraniu po ich existencii a tak sa na svetlo sveta dostávajú nové domienky o ich vzniku, živote, existenciu a konečne aj zániku. Je treba zdôrazniť, že za každou verziou sú aj isté fakty. Všetky domienky sú opodstatnené viac či menej dôveryhodnými dôkazmi . Aj toto znenie má svoje korene v starých textoch, ktoré pochádzajú z čias prvotných civilizácii, kedy Atlantída bola už len legendou. tieto texty sa zmieňujú o tom, že práve boh Ra, grécky Dia, zničil život na Atlantíde práve pre ľudskú chamtivosť a lakomstvo. texty píšu o Atlanťanoch, ktorí zatúžili po väčšej moci, začali sa vojensky rozpínať a útočili na zvyšok sveta, vedomí si svojej technologickej prevahy. Ich definitívny koniec sa teda chápe ako trest za neposlušnosť od Annunaki. Tým, že si Atlanťania podmaňovali svet,narušili ťažobný systém Annunaki a bohatli sami pre seba. Zisk moci ich povzbudzoval k ešte väčšej rozpínavosti, pri ktorej zrejme zabudli, že sú stále len poddaní. Toto bolo považované za otvorenú vzburu proti Annunaki.Atlanťania začali byť veľkou hrozbou pre Annunaki. Ak by nechali Atlanťanov pokračovať v ich expanzii,mohlo by dôjsť k technologickému vyrovnaniu Atlanťanov s Annunaki. Takéto riziko však bolo neprípustné a tak Atlantídu postihol strašný trest za neposlušnosť- totálny zánik a vymazanie z povrchu Zeme. Túto teóriu podporuje i časová os, podľa ktorej Atlantída zanikla práve v čase periodického príchodu Annunaki.I toto je jedna z tých najpravdepodobnejších odpovedí na otázku, prečo musela Atlantída zaniknúť, keď prekypovala životom a bohatstvom.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

komentar1

(jano, 5. 7. 2014 6:31)

Test